header
Casino Online Casino Online Casino Online

Videopelien käytännön hyödyt

Jaana Gustafsson | 2018-04-24

Videopelien edut eivät ole enää pimennossaVideopelien mahdollisista haittavaikutuksista pelaajiin on puhuttu paljon, mutta on myös tehty kasvavassa määrin tutkimuksia, jotka viittaavat siihen, että videopelien pelaamisella on useita positiivisia psykologisia ja fysiologisia vaikutuksia. Videopelejä ei nykyisin pidetä pelkkänä merkityksettömänä viihteenä, vaan niiden katsotaan tarjoavan monenlaista käytännön hyötyä kouluopetuksessa sekä ammatti- ja sotilaskoulutuksessa.

Videopelit saavat aivot kokonaan valtoihinsa, ja ne stimuloivat henkisiä kykyjä. Tämä auttaa käsittelemään ja muistamaan tietoja tarkemmin, parantaa päätöksentekokykyä, edistää luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä auttaa vähentämään ahdistusta ja stressiä. Koska pelit sisältävät mukaansatempaavia juonia ja innostavia 3D-animoituja grafiikoita, ja koska niiden pelaaminen on haastavaa muttei mahdotonta, videopelit tarjoavat täydellisen alustan oppimista ja uusien taitojen kehittämistä varten. Jopa kasinoilla pelattavat pelit voivat kehittää monia arvokkaita taitoja, kuten strategista ajattelukykyä ja kykyä ottaa huomioon tiettyjen tekojen seuraukset. Kaiken kaikkiaan pelit vaikuttavat useimmiten tarjoavan paljon muutakin kuin pelkkää viihdettä, ja nykyisin yhä useammat ihmiset tajuavat tämän asian.

ideopelien hyödyntäminen yrityskoulutuksessa

Joidenkin mielestä mikään ei vedä vertoja työpaikkakoulutukselle, mutta ammatillisissa ympäristöissä käytettäväksi kehitettyjen koulutussimulaattoreiden monipuolisuus ja mukautettavuus ovat edistyneet merkittävästi, ja tämä on muuttanut yrityskoulutuksen luonteen. Peleihin perustuvan oppimisen ansiosta työntekijät voivat omaksua uusia kykyjä, parantaa tuntemustaan työorganisaatiosta, kehittää sosiaalisia ja johtamistaitoja sekä luoda innostavampaa työilmapiiriä.

Simulaattoreita käytetään yleisesti koulutuksessa, ja ne kehitetään tiettyjen oppimistavoitteiden tai ammattitaitovaatimusten mukaan. Jäljittelemällä tosielämään perustuvia prosesseja simulaattorit kykenevät luomaan todenmukaisen ja kiehtovan oppimiskokemuksen. Kirurgit, kirjanpitäjät, baarimestarit, vastaanottovirkailijat, astronautit ja palomiehet ovat kaikki onnistuneet parantamaan taitojaan koulutussimulaattoreiden ja videopeleihin perustuvan oppimisen ansiosta.

Videopelit sotilaiden koulutuksessa

Yhdysvalloissa videopelejä on hyödynnetty kauan sotastrategian ja -taitojen opetuksessa. Tämä ei ole suuri yllätys, sillä kaikkien aikojen ensimmäinen videopeli, Spacewar, oli Pentagonin rahoittama. Videopelien hyödyntäminen osana armeijan taistelukoulutusta perustuu pääasiassa siihen, että sotilaita valmennetaan sellaisia uhkia ja skenaarioita varten, jotka saattavat toteutua tosielämän taistelukentällä. Pelaamisen teknisten edistysaskeleiden, kuten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden, ansiosta peleihin perustuva oppiminen on erityisen hyödyllistä armeijan sovellutuksissa.

Teknisen edistyksellisyyden lisäksi VR-lasien, kuten Oculus Riftin, hyödyntäminen koulutussimulaattoreissa ja peleihin perustuvassa oppimisessa on käytännöllistä, sillä se säästää kustannuksia. Tavanomaisissa koulutusskenaarioissa armeijan täytyy rakentaa yksityiskohtaisia jäljennöksiä rintamavyöhykkeistä, monimutkaisia valvomoita ja kömpelöitä mekaanisia simulaattoreita, jotta uusien alokkaiden koulutus olisi mahdollista. Virtuaalisessa koulutuksessa hyödynnetään sen sijaan kypäränäyttöjä, kuten Oculus Riftiä tai muita VR-laseja, jotka kykenevät luomaan yksityiskohtaisia virtuaalisia ympäristöjä. Ne saavat harjoittelijan kiinnostumaan mukaansatempaavasta oppimiskokemuksesta automaattisesti.

Videopelien hyödyntäminen luokkahuoneessa

Videopelien mahdollisista positiivista vaikutuksista lapsiin kouluympäristössä on tehty kasvavassa määrin tutkimusta. Erään tutkimuksen tulokset osoittivat, että videopelejä pelanneiden lasten visuomotorinen suorituskyky oli parempi kuin pelaamattomilla lapsilla. Lisäksi he kiinnostuivat enemmän käsillä olleista tehtävistä, ja he olivat uteliaampia, innostuneempia ja motivoituneempia. Kaikki nämä piirteet auttavat luomaan parempia oppimismahdollisuuksia. Videopelejä pelanneet oppilaat pystyivät myös tunnistamaan omat puutteensa ja yrittivät paikata niitä tehokkaammin.

Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin videopelien hyödyllisiä vaikutuksia lukihäiriöstä kärsiviin lapsiin. Kun tutkimuksessa mitattiin lukutaitoa ja fonologista tietoisuutta, vain 12 tuntia videopelejä pelanneet lukihäiriöiset lapset suoriutuivat aivan vertailutason mukaisesti tai paremmin. Vertailutulokset oli saavutettu erityisesti lukihäiriöisiä varten suunniteltujen perinteisten koulutusohjelmien avulla.

Fysiologiset ja psykologiset edut

Viimeaikaiset tutkimustulokset osoittavat, että videopelien pelaaminen on itse asiassa terveellistä. Olet saattanut huomata strategisen ajattelukykysi hieman parantuneen laskiessasi todennäköisyyksiä nettikasinopelejä pelatessasi, mutta pelaaminen vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin positiivisesti monella muullakin tapaa:

  • Videopelit stimuloivat aivoja huomattavasti, mikä johtaa kognitiivisten toimintojen ja muistin paranemiseen.
  • Pelaaminen edistää luovia taitoja ja parantaa päätöksentekokykyä. Tämä auttaa vähentämään stressiä, parantamaan mielialaa ja kamppailemaan ahdistusta vastaan.

Potilaat kertovat, että videopelien pelaaminen lievittää kipua. Tämä johtuu siitä, että aivojen stimulointi siirtää huomion pois kivusta.